Παρατάσεις προθεσμιών για την αδειοδότηση ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. 563/63865/29.9.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 164 του ν. 4964/2022 και του Άρθρου 189 του Ν. 4972/2022, σχετικά με την παράταση προθεσμιών έως τις 31/7/2023, για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών Σταθμών.