Παραλήπτες Διορισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 3663/06-06-2023 η Υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/935/οικ.9493/31-05-2023 Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα τον “Καθορισμό: α) των φορέων υποδοχής β) των
απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91).”

Σε συνέχεια της ανωτέρω Απόφασης, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 3663/06-06-2023 η Υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/931/7469/31-05-2023 Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα τον “Καθορισμό: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό
της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83).”

Με την ως άνω Απόφαση, καθορίζονται:

  1. Ως δικαιούχοι  για τον διορισμό στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέλος της οικογένειας θανόντος, συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη την 28η Φεβρουαρίου 2023, μέχρι β’ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/α.
  2. Ως δικαιούχοι  για τον διορισμό στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καλούνται επίσης τα άτομα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  ή άτομα τα οποία υπέστησαν μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον  67% κατά το δυστύχημα στα Τέμπη στις 28/02/2023.