Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3959-27/08/2021, η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 52796– 27/08/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Επικρατείας, με τίτλο: “Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.“.