Διακριτή παρακολούθηση Δαπανών 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων για τον COVID-19

Έχει αναρτηθεί η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 5378/31-01-2022 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Διακριτή παρακολούθηση δαπανών 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ, λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19.“.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ, για την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 για το έτος 2022, θα υποβάλλονται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της ανάρτησης των πρότυπων αρχείων:

όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς (π.χ. για τον Ιανουάριο 2022 COVIDOTA202201_ , για τον Φεβρουάριο 2022 COVIDOTA202202_ κ.ο.κ.).

Η υποβολή του αρχείου θα πραγματοποιείται από τους στατιστικούς ανταποκριτές των φορέων, αποκλειστικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την λήξη του μήνα αναφοράς. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Παρέχονται, τέλος, οι Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής των πρότυπων Αρχείων.