Παραγωγή και διάθεση στατιστικών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά της COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1147 – 15/03/2022, η υπ’ Αριθμ. 9197 ΕΞ 2022 – 10/03/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Επικρατείας, με τίτλο: “Παραγωγή και διάθεση στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.”.