Παραίτηση υποψηφίων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Πρωτ 71599/31-08-2023 Εγκυκλίου δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 72674/05-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών”.