Μέχρι τις 31/5 η υποβολή στοιχείων Δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 16334 ΕΞ 2022 – 03/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)”.