Παράταση υποβολής πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ΟΤΑ έως 22 Μαρτίου

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίουπαράταση της ημερομηνίας υποβολής των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων έως τις 22 Μαρτίου 2021.