Παράταση υποβολής ετήσιου Πίνακα προσωπικού έως τις 31 Ιουλίου

Δημοσιέυτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2294 – 10/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 42792 – 09/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.”.