Παράταση υποβολής ετήσιου πίνακα αδειών (Ε11) έως τις 30 Ιουνίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1879 – 15/04/2022, η υπ’ Aριθμ. 36170 – 14/04/2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως προβλέπεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2022.”.

Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4, για την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου παρατείνεται για το έτος 2022, έως και την 30η Ιουνίου 2022.