Παράταση Υποβολής Ενστάσεων για το πρόγραμμα “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση”

Δημοσιεύθηκε, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την παράταση της ημερομηνίας για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων, για το πρόγραμμα Δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”

Σύμφωνα με της ως άνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι εχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ως και 28/07/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.