Παράταση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2020 έως 31 Μαρτίου

Ανακοινώθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ, η παράταση της υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για τους υπόχρεους, έως 31 Μαρτίου 2021.