Παράταση Υποβολής δηλώσεων (Ε9) 2023

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 4248/29-06-2023, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ Α. 1094/29-06-2023 Απόφαση του Διοικητή Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα την “Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023.”.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2023 έως και 31/07/2023.