Παράταση υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου έως 10 Μαρτίου για επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε το υπ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 71503 – 26/02/2021 Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020”