Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19, μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66528 – 18/11/2022 (ΦΕΚ Β’ 5874 – 19/11/2022) ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6135/02.12.2022, η Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439 – 2/12/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με θέμα την: “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00. ”.