Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19, μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου

Σε συνέχεια των Υπ΄ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 – 08/09/2022 (ΦΕΚ Β’ 4756/09.09.2022), και Δ1α/ΓΠ.οικ. 53937 – 23/9/2022 (ΦΕΚ Β’  4977 – 23/09/2022), δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5129 – 1/10/2022, η Υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384 – 30/09/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με θέμα : “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής Απόφασης, περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.”.