Επικαιρότητα

Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και δημοσίων ανοικτών εκδηλώσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2020

image_pdfimage_print

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3573- 28/8/2020 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 – 27/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα: “Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”