Παράταση της προθεσμίας υποβολής Φορολογικών δηλώσεων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5321/05-09-2023 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα την “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση παρατείνεται η προθεσμία Υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έτους 2022 μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.