Παράταση της Δράσης “Προώθηση απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες”

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ 2041_2023/16-06-2023 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την  ” ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 15.7.23 στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»”.

Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση, η κατάρτιση παρατείνεται ως και τις 15-07-2023.