Παράταση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022”

Ανακοινώθηκε σε Έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η παράταση υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022”.

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 08/08/2021.