Παράταση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021”

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η παράταση υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021”.

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 07 /08/2020.