Παράταση συμπλήρωσης εκθέσεων αξιολόγησης και υποβολής ανώνυμων ερωτηματολογίων έως 16/10/2020

Ανακοινώθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ‘η παράταση της προθεσμίας για τη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους και για την υποβολή των ανώνυμων ερωτηματολογίων αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 .’