Παράταση στους προσωρινούς πεζόδρομους / ποδηλατοδρόμους των ΟΤΑ έως 30.9.2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2235-29/05/2021 η υπ’ Αριθμ.. 40128– 28/05/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών- Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020”.