Παράταση στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτων

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της Α.Α.Δ.Ε. η παράταση για την υποβολή των “Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας”, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021.