Παράταση στην 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ως τις 31/12/2022

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 89160/30-11-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότητσης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” , με τίτλο: “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας“.

Συγκεκριμένα με την παρούσα Τροποποίηση, δίνεται παράταση στην υλοποίηση του Προγράμματος, έως και τις 31/12/2022.