Παράταση στην 12η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ως τις 31/05/2022

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 27175/27-04-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότητησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” , με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές Διατάξεις“.

Συγκεκριμένα με την παρούσα Τροποποίηση, δίνεται παράταση στην υλοποίηση του Προγράμματος, έως και τις 31/05/2022.