Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών

Δημοσιεύθηκε, Ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 18/07/2023, με την οποία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία επανένταξης στις ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που λήγει  31/07/2023.

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω ανακοίνωση, μέχρι και τις 31/07/2023 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή της  ΑΑΔΕ, προκειμένου να επωφεληθούν από τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους με ευνοϊκούς όρους.