Παράταση Πρόσκλησης ΠΕΠ Αττικής με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»

Ανακοινώθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, η παράταση της πρόσκλησης ΑΤΤ088, με τίτλο: “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια” έως τις 10/11/2020 και ώρα 23:59:00