Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 29 Ιουλίου

Ανακοινώθηκε την 18η Ιουνίου σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, η παράταση προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, έως τις 29 Ιουλίου 2020.

Η ως άνω παράταση δεν επιφέρει αλλαγές στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία παραμένει 31η Ιουλίου.

Περαιτέρω διευκολύνσεις σχετικά με την εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων αναμένονται από την Κυβέρνηση.