Παράταση προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» έως 6η Ιουλίου 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2482 – 22/6/2020 η υπ’ αριθμ. Α.1154/2020 – 19/6/2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.”.

Συγκεκριμένα:

  1. Η προθεσμία αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο από τους μισθωτές παρατείνεται μέχρι την 6η Ιουλίου 2020.