Παράταση προθεσμίας υποβολής Ε9

01/04/2015

 

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΓΓΔΕ (1/4/2015), ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) οικονομικού έτους 2015, έως και την 30η Ιουνίου 2015.

Στην ίδια προθεσμία θα υποβληθούν και οι δηλώσεις Ε9 οικονομικου έτους 2016 (για τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31η Μαϊου 2015).