Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων σχετικά με την ολοκλήρωση ενεργειών στοχοθεσίας Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153/14-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, η υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023, παρατείνεται έως και 29/09/2023.

Τονίζεται επίσης πως δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.