Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων Α΄ κύκλου Κινητικότητας έτους 2023

Με Ανακοίνωσή του στις 03/03, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει πως:

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των Φορέων, για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με Απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:

  • Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς, παρατείνεται έως και τις 8/3/2023.
  • Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες Οδηγίες.“.