Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Προγραμματισμού προσλήψεων Δημοσίου έτους 2023

Με Ανακοίνωση στις 11/07/2022, στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, γνωστοποιείται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023 μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.00.

Δεν θα υπάρξει παράταση του 2ου σταδίου Ελέγχου Αιτήσεων, το οποίο θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.01 και θα λήξει κανονικά τη Δευτέρα 18/7/2022 στις 23.59.