Παράταση προθεσμίας καταχώρισης βαθμολογίας αξιολογικής περιόδου έτους 2022

Δημοσιεύθηκε, Ανακοίνωση τουΥπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία η προθεσμία για την καταχώριση της βαθμολογίας για την αξιολογική περίοδο του 2022 παρατείνεται έως την Παρασκευή 29/09/2023.

Επισημαίνεται επίσης πως για την διευκόλυνση των αξιολογητών με ρόλο Αξιολογητή Β’ το Στάδιο θα παραμείνει ανοιχτό έως  και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023.