Παράταση προθεσμίας απόσυρσης των ταμειακών μηχανών έως τις 31 Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ η παράταση της προθεσμίας για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA. Με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης ή αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι η ειδική προθεσμία, που έθεσε ο ν. 4174 για απόσυρση χωρίς κυρώσεις παλαιότερων μοντέλων ΦΗΜ, που έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί βάσει της ΠΟΛ1196/2017, δεν αλλάζει και παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2020.’