Παράταση προθεσμίας έως 30 Ιουνίου για διόρθωση τετραγωνικών ακινήτων

Με την παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55 – 11/3/2020), παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών ακινήτων (από 31/3/2020 που προβλεπόταν στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 – ΦΕΚ Α’ 204 – 16/12/2019).

 

Υπενθυμίζεται, ότι οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠ.ΕΣ. (https://tetragonika.govapp.gr/) που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρίου 2020,

με τέσσερα απλά βήματα.