Παράταση μείωσης συντελεστών Φ.Π.Α. για τα 5 νησιά του Αιγαίου έως 31/12/2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2537-24/6/2020 η υπ’ Αριθμ. Α.1151 – 24/6/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: “Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,Κω, Σάμο και Χίο. “