Παράταση θητείας αιρετών μελών συμβουλίων – Λήψη απόφασης γενικών συνελεύσεων δια περιφοράς

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146 /οικ. 3713 – 01/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.”.