Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 21 / 1292 /Οικ.440 – 11/01/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παράταση θητείας αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια”.