Παράταση ημερομηνίας υποβολής Φορολογικών δηλώσεων

Δημοσιεύθηκε, Ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία γνωστοποιεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022 εως και 31/08/2023. 

Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση, έως και 31/08/2023 θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες από τις 8 δόσεις για την εξόφληση του φόρου.