Παράταση εώς 31/12/2015 για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

20/01/2015

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.