Παράταση για τις Συγκεντρωτικές του 2016

21/2/2017

 

Με Δελτίο Τύπου της 21ης Φεβρουαρίου 2017, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.