Παράταση για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Έως 01.08.2022

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Α. Π. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/68688/2550/4-07-2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την: “Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 17 του ν.4710/2020 (Α’ 142)..

Με την παρούσα Απόφαση, δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 1.08.2022, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).