Παράταση για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Έως 31.03.2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5775/10-10-2022, η υπ’ Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/09-12-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Παράταση της καταληκτικής Ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020“.

Με την παρούσα Απόφαση, δίνεται στους Δήμους καταληκτική παράταση έως τις 31.03.2022, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).