Παράταση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τους Δήμους, έως τις 31.12.2021

Δημοσιεύtηκε σε ΦΕΚ Β’ 4351/21.09.2021, η Yπ. Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.09.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020.“.