Παράταση Ασφαλιστικής Ικανότητας από 1-03-2023 εώς 29-02-2024

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 80743/16-02-23Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την “Χορήγησηπαράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος από 1/03/2023 έως 29/02/2024″.

Στην ως ανωτέρω Εγκύκλιο επισημαίνεται οτι:

Η ασφαλιστική ικανότητα παρατείνεται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους, μεταξύ άλλων και των ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).