Παράταση ΑΠΔ έως 3 Μαΐου για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου

Λόγω της μεταφοράς  της αργίας της 1ης Μαΐου 2022 (μετατέθηκε τη Δευτέρα 02/05/2022 με την 33566/07-04-2022 Y.A. – Φ.Ε.Κ.1758 Β’ και ΔΙΔΑΔ/Φ70/75/οικ. 5899/12.4.2021 – Φ.Ε.Κ. 1785 Β’), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2022 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2022 της Α.Π.Δ. Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο Γενικό Έγγραφο 179549/15.04.2022 του e-ΕΦΚΑ, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 03/05/2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 29/04/2022.