Παράταση αναστολής λειτουργίας ΚΔΑΠ έως 14 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.50100/2148 – 07/12/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).”.