Παράταση αναστολής ισχύος του N. 4281/2014

12/4/2016

 

Με το άρθρο 3 του Ν.4380/2016 (ΦΕΚ Α’ 66-15/4/2016), παρατείνεται η αναστολή ισχύος του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (μέρος β’ του ν. 4281/2014), έως την 1η Ιουνίου 2016.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4368/21.02.2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», είχε δοθεί παράταση έως τις 30 Απριλίου 2016.